WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRALNI PRZEMYSŁOWYCH

Kluczowym problemem w przypadku pralni przemysłowych są wysokie temperatury związane z procesami czyszczenia. Połączenie prania z suszeniem oraz prasowaniem może doprowadzić do powstania w miejscu pracy temperatury przekraczającej 30°C.

 

pralnie2

W procesie chłodzenia pralni przemysłowych zazwyczaj bierze udział kilka klimatyzatorów wyparnych, które instalowane są na ścianie lub dachu budynku. Doboru systemu dokonuje się w oparciu o zasadę ilości wymian powietrza, które muszą mieć miejsce w przypadku określonej grupy obiektów. Dla pralni przemysłowyh ten wskaźnik wynosi 35.

Poprzez odpowiednią rozbudowę instalacji o przewody wentylacyjne oraz komory rozprężne możemy przy zastosowaniu klimatyzatorów ewaporacyjnych chlodzić całą halę lub poszczególne stanowiska pracy. Hale wentylowane są wółwczas poprzez wyciągową wentylację mechaniczną i kanały wentylacyjne.

Aby nie dopuścić do krzyżowego zanieczyszczania powietrza między częścią czystą a brudną pralni, w sekcji czystej powinno zawsze być wyższe ciśnienie niż w sekcji brudnej.

Zapewniając odpowiednią wentylację oraz niższą temperaturę w pralniach przemysłowych, firma Ekonair jest w stanie zagwarantować znaczną poprawę komfortu pracy osobom obsługującym procesy czyszczenia. W gorący letni dzień w Polsce średnia temperatura wynieść może ok 30°C a dzięki klimatyzatorom ewaporacyjnym Ekonair, jesteśmy w stanie zredukować ją do 22°C i powietrze o takiej temperaturze wtłaczamy do obsługiwanego pomieszczenia. 

Z 1KW DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOŻNA UZYSKAĆ OKOŁO 33 KW MOCY CHŁODNICZEJ.

Odsłony: 2636