CHŁODZENIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Firma Ekonair posiada rozwiązania w postaci klimatyzatorów ewaporacyjnych, które można zastosować przy chłodzeniu centrów danych czy serwerowni oraz pomieszczeń z zainstalowanymi koparkami kryptowalut ( np. bitcoin)

WSPÓŁCZYNNIK CHŁODZENIA EER 33

(30°C/40%RH dla powietrza zewnętrznego)

 

Konwencjonalne systemy klimatyzacyjne są rozwiązaniami, które w bardzo wysokim stopniu zużywają energię elektryczną. Zastosowanie klimatyzatorów ewaporacyjnych może zmniejszyć koszty związane z energią elektryczną nawet o ponad 90% dodatkowo znacząco redukując powstawanie dwutlenku węgla.

Jakie zmiany umożliwiły zastosowanie takich rozwiązań?

Nowoczesny sprzęt IT jest znacznie wytrzymalszy niż starsze jednostki. Większość producentów określa temperaturę pracy w granicach 10-35°C. Wilgotność względna nie jest obecnie tak ważna, ponieważ systemy tzw. žtape to tape€ i papierowe nie są już powszechnie stosowane. Zostało to wykorzystane w ograniczonym stopniu przy użyciu ekonomizerów powietrza lub tzw. Freecoolingu. Mimo tych zastosowań nadal wymagane jest wsparcie systemów chłodzenia w czasie, kiedy temperatura otoczenia przekracza 25° C. Klimatyzatory ewaporacyjne firmy Ekonair redukują potrzebę stosowania dodatkowych metod chłodzenia dzięki stałemu przepływowi chłodnego powietrza o temperaturze poniżej 22 °C  nawet w najcieplejszych okresach.

Jakie rozwiązania możemy dostarczyć?

We współpracy z projektantami serwerowni udało się stworzyć rozwiązania umożliwiające zastosowanie klimatyzatorów ewaporacyjnych w już istniejących obiektach.

Porównanie tradycyjnego systemu chłodzenia z systemem ewaporacyjnym w serwerowniach.

Tradycyjny system chłodzenia

Klimatyzator ewaporacyjny

Tradycyjny system klimatyzacyjny chłodzi powietrze i przekazuje je do pustych przestrzeni pod podłogą

Klimatyzator Ekonair zasysa powietrze z zewnątrz i przesyła je do przestrzeni pod podłogą serwerowni. Przy temperaturze powietrza poniżej 18 °C powietrze tłoczone jest mieszane z recyrkulowanym powietrzem z serwerowni. Przy temperaturze powietrza powyżej 21°C klimatyzator używa chłodzenia wyparnego by dostarczyć powietrze, któłre nigdy nie przekracza temperatury 22°C.

W jaki sposółb pozyskiwane są oszczędności?

Klimatyzator ewaporacyjny zapewnia stały przepływ powietrza przy temperaturze pomiędzy 18-22 °C wówczas proces chłodzenia nie jest aktywny. Powietrze zasysane, chłodzone jest poprzez ewaporację, gdy temperatura otoczenia jest wyższa a ogrzewane jest przy użyciu ciepłego powietrza wyprowadzanego przez system wentylacyjny serwerowni gdy temperatura otoczenia spada poniżej 18°C. Dodatkowy system chłodzenia nie jest potrzebny, gdyż określone parametry chlodzenia uzyskują się za pomocą chłodzenia wyparnego. W rezultacie uzyskujemy oszczędność energii elektrycznej na poziomie przekraczającym 90% w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacyjnymi.


 1. Świeże powietrze jest wprowadzane do systemu i filtrowane poprzez nawilżane pady.

 2. Chłodzenie wyparne działa tylko w ciepłych okresach

 3. Dystrybucja powietrza odbywa się przy użyciu energooszczędnego wentylatora osiowego.

 4. Opatentowany system sterowania kontroluje temperaturą dostarczanego powietrza

 5. Przepływ powietrza jest dopasowany do potrzeb chłdzenia

 6. Preferowany jest układ racków w ciepły i zimny korytarz.

 7. Nadciśnienie jest utrzymywane w pomieszczeniu

 8. Przestrzeń w suficie może zostać wykorzystana jako kanał wylotowy powietrza

 9. W celu zmniejszenia złożoności instalacji i kosztów zużycia energii instalacja nie posiada wentylatorów wywiewnych.

 10. Gorące powietrze jest odprowadzane na zewnątrz.

 

Projekt systemu

Wymagany przepływ powietrza w danym systemie jest zależny od wyposażenia i konstrukcji serwerowni. Stosując typowe T na poziomie 10°C jeden klimatyzator ewaporacyjny może obsługiwać serwerownie do 35kW mocy. Systemy mogą posiadać stały lub zmienny przepływ powietrza.

Energooszczędny system dystrybucji powietrza korzysta z wentylatora osiowego, który można zastosować do większości rozwiązań. W przypadku rozwiązań z podniesioną podłogą należy uwzględnić w obliczeniach dodatkowe opory powietrza.

Większość systemów jest sterowana centralnie, co pozwala w pełni kontrolować pracę klimatyzatora oraz identyfikować ew. nieprawidłowości w pracy.

Warunki operacyjne serwerowni

Następujące czynniki musząbyć wzięte pod uwagę przy doborze systemu chłodzenia:

Temperatura: Firma Ekonair zapewnia 100% zgodności z najnowszymi standardami ASHRAE i spełniają wymagania środowiskowe producentów urządzeń IT. Niektóre starsze systemy, wymagające ścisłej kontroli, wykluczają zastosowanie klimatyzacji ewaporacyjnej.

Wilgotność wzgędna: Na terenie Europy firma Ekonair zapewnia 99% zgodności z dopuszczalnymi warunkami w oparciu o ASRAE. Starsze systemy, jak taśmy papierowe i magnetyczne są bardziej wrażliwe i w tych przypadkach chłodzenie przy użyciu klimatyzatorółw ewaporacyjnych nie jest zalecane.

Kurz: Pady filtracyjne zapewniają odpowiedni poziom filtracji nawet przy nowoczesnym wyposażeniu serwerowni.

Nadmiarowość: Wymagana nadmiarowość jest uzyskiwana przez stosowania rozwiązań modułowych.

Korzyści

Kluczowe korzyści wynikające z użycia klimatyzatorółw ewaporacyjnych w porównaniu z tradycyjnym systemem :

Koszty

 • Redukcja kosztów energii elektrycznej o ponad 90%

 • Niższe koszty instalacji

 • Niższe koszty eksploatacyjne

Inżynieryjne

 • Niskoenergetyczny system wentylacyjny

 • Niski koszt części zamiennych

 • Nieskomplikowana technologia

 • Zdolności do utrzymywania dobrych parametrów nawet w bardzo gorące dni

 • Pozwala na uwolnienie dostępnej mocy i skierowanie na inne gałęzie działalności

Operacyjne

 • Łatwy dostęp w celu konserwacji

 • Pozwala zaoszczędzić przestrzeń wewnątrz serwerowni dzięki instalacji na zewnątrz obiektu

 • Modułowy system osiąga wymaganą nadmiarowość

 • Możliwość rozbudowy systemu w prosty sposób przez modułową zabudowę

Korzyści dla środowiska

 • Brak czynnika chłodniczego

 • Mniej niż 10% emisji dwutlenku węgla w porównaniu do konwencjonalnej klimatyzacji

[1] - 2008 ASHRAE Wytyczne środowiskowe dla sprzętu Datacom

Gdzie mogą być używane klinatyzatory ewaporacyjne Ekonair?

Klimatyzatory ewaporacyjne Ekonair wymagają rozprowadzenia kanałowego przez ścianę zewnętrzną lub dach. Nowoczesne centra danych i serwerownie mogą z łatwością pomieścić oba systemy: chłodzenia rack-ów oraz UPS-ów.


 1. Klimatyzatory ewaporacyjne Ekonair zainstalowane na zewnątrz

 2. Systemy modułowe umozliwiają w prosty sposób dopasowanie nadmiarowości

 3. Istniejące, konwencjonalne systemy klimatyzacyjne mogą zostać zachowane

 4. Powietrze jest dostarczane do przestrzeni pod podłogą serwerowni

 5. Generatory zasilania awaryjnego muszą zapewnić tylko ok. 10% mocy w porównaniu do systemów z tradycyjną klimatyzacją

 6. Pomieszczenia z UPSami są schładzane poprzez wentylację wykorzystującą chłodzenie ewaporacyjne

 7. Klimatyzatory Ekonair są podłączone z systemami przeciwpożarowymi w celu kontrolowanego wyłączenia na wypadek pożaru.

 8. Typowy montaż dachowy klimatyzatora ewaporacyjnego Ekonair

Odsłony: 3168