Dobór klimatyzatorów ewaporacyjnych bezpośrednich

Poniźsze wzory służą do doboru klimatyzacji ewaporacyjnej bezpośredniej. Naleźy pamiętać o zrównowaźeniu wentylacji nadmuchowej i wyciągowej budynku, gdyź nieprawidłowa instalacja moźe doprowadzić do podwyźszonego poziomu wilgotności powietrza w budynku. Przy doborze klimatyzatorów głównym wyznacznikiem obliczeń jest chłodzona powierzchnia / objętość. Jeźeli klimatyzatory stosowane są do stworzenia tzw. "wyspy chłodu" przyjmuje si jeęden klimatyzator o przepływie powietrza 15 000 m3/h na około 100 do 200 m2 schładzanej powierzchni i analogicznie dla przepływu powietrza 30 000 m3/h na powierzchnię ok 200 - 350 m2, w innych przypadkach dobieramy wg wzoru:

dobor klimatyzatora 1

 Zalecana ilość wymian powietrza to od 20 do 40 razy na godzinę.

 

Przykład 1

Mamy do schłodzenia namiot o powierzchni 170 m2.

Rozwiązanie. Dobieramy jeden klimatyzator o przepływie powietrza około 15 000 m3/h.

 

Przykład 2

Do schłodzenia powierzchnia magazynowa 600 m2

Rozwiązanie 1. Dobór 4 klimatyzatorów o przepływie 15 000 m3/h

Rozwiązanie 2. Dobór 2 klimatyzatorów o przepływie 30 000 m3/h

 

Przykład 3

Do schłodzenia hala produkcyjna o kubaturze 20 000 m3.

Rozwiązanie. Dane podstawiamy do wzoru i przyjmujemy około 25 wymian powietrza na godzinę zakładając wykorzystanie klimatyzatora o przepływie 30 000 m3/h.

 

dobor klimatyzatora 2

Komentarz. Do schłodzenia całej hali potrzeba 17 klimatyzatorów o przepływie 30 000 m3/h

 

Przykład 4

Do schłodzenia jest hala produkcyjna o kubaturze 20 000 m3 oraz w linii produkcyjnej z pieców wytwarzane jest dodatkowo około 90 kW zysków ciepła.

Rozwiązanie. Przypadek podobny jak przykład 3 tylko trzeba doliczyć dodatkowy przepływ powietrza (1000 m3/h) na kaźdy kilowat zysków ciepła.

 dobor klimatyzatora 3

Komentarz. Zyski ciepła powinny być brane pod uwagę w przypadku wykorzystania urządzeń generujących znaczne zyski ciepła np. piece w galwanizerniach itd.

Odsłony: 3010