Panele ewaporacyjne do dry-coolerów i chillerów. Freecooling

Chłodzenie ewaporacyjne
Fizyka uczy nas, że woda, podczas odparowywania wody w systemach chłodzenia adiabatycznego usuwana jest duża ilość energii. W ten sposób temperatura spada prawie do punktu rosy (w zależności od sprawności). Aby woda odparowała potrzebna jest energia, a mianowicie 2501 kJ na każdy kilogram odparowanej wody. Woda w stanie ciekłym pobiera energię potrzebną do odparowania z otoczenia, przeważnie z powietrza, w konsekwencji czego powietrze ulega schłodzeniu. W uproszczeniu można stwierdzić, że ciepło jawne (temperatura) jest zamieniane na ciepło utajone (wilgotność względna). W rezultacie uzyskujemy schłodzone i nawilżone powietrze. Takie chłodzenie nazywane jest chłodzeniem ewaporacyjnym, wyparnym lub chłodzeniem adiabatycznym.

wykres 1

Rys.1 Chłodzenie ewaporacyjne przedstawione na wykresie Molliera [Źródło: własne]

Wymienniki ciepła (dry-coolerów i chillerów) chłodzone adiabatycznie
Ilość ciepła emitowanego przez systemy klimatyzacji z wykorzystaniem dry-choolerów i chillerów zależy od różnych czynników, w tym od temperatury (termometru suchego) powietrza. W klimacie, w którym średnia wilgotność względna latem nie przekracza około 50% można zastosować chłodzenie ewaporacyjne.
Większość instalacji chillerów i dry-coolerów projektowana jest, aby wydajnie pracować podczas letnich wysokich temperatur, co prowadzi do znacznego przewymiarowania urządzeń. Przewymiarowanie dry-coolerów i chillerów oznacza: zwiększony koszt instalacji, zwiększone koszty eksploatacyjne, większe zanieczyszczenie środowiska, większy hałas oraz powiększone koszty pomocnicze (np. wzmocniona konstrukcja stropu pod cięższą jednostkę). Dzięki wodnym ścianom chłodzącym można w znaczący sposób obniżyć koszt inwestycyjne i eksploatacyjne, obniżając temperaturę powietrza przechodzącego przez wymienniki ciepła dry-coolerów i chillerów.

wykres 2

Rys. 2 Wodne ściany chłodzące zamontowane na dry-coolerze [źródło: własne]

Woda na panele ewaporacyjne pompowana jest ze zbiornika wody pod niewielkim ciśnieniem. Następnie woda jest równomiernie rozprowadzana na wkładach celulozowych, aby całe panele ewaporacyjne były nasączone wodą. Powietrze przepływające przez wkłady celulozowe jest schładzane, ale  nie dochodzi do kropelkowania i porywania wody z wkładółw. Dzięki temu wymiennik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą i nie dochodzi do wytrącania się kamienia na lamelach wymiennika ciepła.

Zalety zastosowania paneli ewaporacyjnych do dry-coolerów i chilerów:
- Mniejsze koszty instalacyjne, mniejsze koszty eksploatacyjne, mniejsze zanieczyszczenia środowiska, mniejszy hałas
- Wymiennik ciepła osłonięty od promieni słonecznych
- Wymiennik ciepła chroniony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi
- Mniejsze ciśnienie skraplania i ciśnienie na sprężarce zwiększające żywotność sprężarek i układu
- Mniejsza awaryjność układów dry-coolerów i chillerów, szczególnie latem
- Wydajność chłodnicza przynajmniej o 20-30% wyższa
- Łatwy montaż
- Nie wymagane uzdatnianie wody
- Obniżone oddziaływanie na środowisko: mniejsze zużycie energii elektrycznej
- Temperatura powietrza ochłodzona o 5-10 st. C

Przykład zastosowania w chillerze
Poniższa tabela przedstawia dane w których zakładamy stały przepływ powietrza wentylatorów chillera.

 

Dane techniczne Chillera

Temperatura wody lodowej na wejściu (ÂşC)

36

Powierzchnia wymiennika ciepła (m2)

1608,6

Temperatura wody lodowej na wyjściu (ÂşC)

31,3

Grubość lamel (mm)

1

Temperatura zewnętrzna (ÂşC)

26

Materiał lamel

Aluminium

Wilgotność zewnęrzna (%RH)

50

Przepływ powietrza (m3/h)

186 600

Moc elektryczna (kW)

21,3

Moc chłodnicza w warunkach 26 ÂşC (kW)

340,3

 

Bez paneli ewaporacyjnych

Z panelami ewaporacyjnymi

Zewnętrzna temperatura (ÂşC; 50%RH)

Wydajność chłodnicza (kW)

Wydajność chłodnicza (kW)

Wzrost wydajności (%)

Zużycie wody (l/h)

Temperatura powietrza za panelami ewaporacyjnymi (ÂşC)

15

823.6

860.9

5

50

14.2

20

597.3

649.9

9

50

18.8

25

385.5

420.6

9

50

24.2

30

161.2

365.9

127

300

25.4

35

-

339.3

-

600

25.9

Podsumowując
Z badań naukowych i z własnego doświadczenia wiemy, że stosując panele ewaporacyjne są nieinwazyjne w stosunku do urządzeń chłodniczych i dzięki wykorzystaniu chłodzenia ewaporacyjnego w chillerach i dry-coolerach można znacząco podniesienia wydajności i osiągnięcie znaczne oszczędności eksploatacyjne. Zazwyczaj do zwrócenia się inwestycji w panele ewaporacyjne potrzeba krócej jak jednego sezonu chłodniczego.

Odsłony: 3818