Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem na sześć stron

Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem na sześć stron

Nawiewnik powietrza do klimatyzera ewaporacyjnego z wylotem powietrza na 6 stron. Zastosowanie do nawiewu i wentylacji powietrza z klimatyzatorów ewaporacyjnych i central wentylacyjnych.

Wymiar wewnętrzny wlotu powietrza 645x645mm

Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami 490x230mm (6 szt.)

Wymiar zewnętrzny 1185x1050mm

Max. wysokość 330mm

 

 

 

Komora rozprężna konfuzor z wylotem na sześć stron