Sterowanik HUB - łącznik RS 485 Breeze, Mistral

300 300 productGfx 4004   Sterowanie grupowe - HUB 

9604430f082185e98a93fcad3b44f613

Urządzenie podłącza się w miejsce standardowego kontrolera, a następnie łączy się szeregowo kablem 3-żyłowym do

sterowania centralnego.