Centrala sterująca Breeze, Mistral, Ponente

$ 00600_0,600 kg.jpg   $ 00600.1.jpg

 

 Sterowanie centralne jest kompatybilne z klimatyzatorami: Ponente, Breeze.

Sterowanie centralne służy do sterowania nawet do 28 klimatyzatorów naraz. Dzięki możliwości zgrupowania tak dużej ilości klimatyzatorów obsługa staje się niebywale komfortowa.


Maksymalna długość wszystkich przewodów sterujących 1100 metrów.

Centrala sterująca powinna być zamontowana w chłodzonym pomieszczeniu.


Sposób podłączenia:
1. Podłączyć hub w miejsce standardowego kontrolera
2. Połączyć ze sobą huby przewodem 3-żyłowym szeregowo
3. Przewód 3-żyłowy podłączyć do sterowania centralnego
4. Ustawić parametry pracy systemu