Centrala sterująca Blizzard, Pasat

  150 150 productGfx 016917831d9910775a8f11b6f02b34ea  150 150 productGfx f4538889d66d88d03cb904d47be75254  centrala sterująca

Centralne sterowanie może sterować pracą wielu klimatyzatorów i wentylatorów wyciągowych. Zintegrowany system pozwala na modulację prędkości urządzeń, włączanie / wyłączanie w zależności od zadanej granicznej temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz obiektów. System jako całość składa się z: jednostki centralnej, hubów (max 15), czujnika temperatury i wilgotności oraz sterowników wentylatorów wyciągowych (max 10). Całość może zostać podłączona do popularnego systemu Modbus, pozwalając np. na sterowanie i śledzenie parametrów pracy systemu z komputera personalnego.

Sterowanie jest kompatybilne z klimatyzatorami serii: Blizzard i Pasat.

Opis osprzętu:
1. Jednostka centralna służy do zaprogramowania pracy wszystkich klimatyzatorów oraz wentylatorów wyciągowych.
2. Huby rozgałęziają sygnał z jednostki centralnej na poszczególne klimatyzatory. Z jednego huba można rozgałęzić sygnał na 4 klimatyzatory. Maksymalna ilość hubów wynosi 15, czyli za pomocą Sterowania centralnego można kontrolować 60 klimatyzatorów.
3. Czujnik temperatury i wilgotności pozwala na odczyt tych wartości w miejscu montażu czujnika automatycznie przez jednostkę centralną
4. Sterowniki wentylatorów służą do załączania wentylatorów wywiewnych. Ich prędkości mogą być modulowane - wtedy zaleca się do skorzystania z kilku sterowników.