Systemy sterowania

centrala sterujaca   Centrala sterująca Blizzard, Pasat

  Centralne sterowanie może sterować pracą wielu klimatyzatorów i wentylatorów wyciągowych.

  Zintegrowany system pozwala na modulację prędkości urządzeń, włączanie / wyłączanie w

  zależności od zadanej granicznej temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz obiektów.

  System jako całość składa się z: jednostki centralnej, hubów (max 15), czujnika temperatury

  wilgotności oraz sterowników wentylatorów wyciągowych (max 10). 

 

300 300 productGfx 4003

    Centrala sterująca Breeze, Mistral, Ponente

   Sterowanie centralne służy do sterowania nawet do 28 klimatyzatorów naraz. Dzięki możliwości zgrupowania tak dużej 

   ilości klimatyzatorów obsługa staje się niebywale komfortowa.

   Maksymalna długość wszystkich przewodów sterujących 1100 metrów.

  Centrala sterująca powinna być zamontowana w chłodzonym pomieszczeniu.

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 763ef1c52221309404c159ca97d450e8  Czujnik temperatury i wilgotności (RS485) do 100m

  Podłączony do centralnego sterowania pozwala na automatyczny dobór parametrów pracy klimatyzatora i wentylatorów

  wyciągowych w zależności od warunków wewnątrz budynku.

  Czujnik temp. i wilgotności jest kompatybilny ze sterowaniem do klimatyzatorów: Pasat, Blizzard

  Maksymalna długość przewodu sterującego wynosi 100 metrów.

 

 

 

 

 

300 300 productGfx a834f49483c2a25e196f0bb89a980717  HUB rozgałęziający Blizzard, Pasat

  Jest to urządzenie pośredniczące w sterowaniu klimatyzatorami.

  Do każdego huba mogą być podłączone 4 klimatyzatory.

  W sumie do centralnego sterowania może być podłączonych 15 hubów.

  Do każdego huba musi być dedykowany czujnik wilgotności i temperatury, aby mogła być realizowana funkcja

  automatycznego sterowania.

 

 

 

 

300 300 productGfx b9eb9f1d259076f4a1f28927312838b4  Napięciowy czujnik temp. i wilgot. ster. Bora, Pasat

  Podłączony do centralnego sterowania pozwala na automatyczny dobór parametrów pracy klimatyzatora i wentylatorów

  wyciągowych w zależności od warunków wewnątrz budynku.

 

 

 

 

300 300 productGfx 4847   Pilot sterownik Bora, Blizzard, Pasat

  Sterownik - pilot do klimatyzatora ewaporacyjnego Bora, Blizzard, Pasat

  Steruje pracą klimatyzatora.

 

 

300 300 productGfx 4012   Pilot sterownik Mist. 1500 Inv. Breeze 900/900C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300 300 productGfx 4014  Pilot sterownik Mistral 1500/2 Ponente "N"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 4016   Pilot sterownik Nortes 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 4829   Pilot sterownik Pasat 30/2

 

 

 

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 3990   Pilot sterownik Ponente 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 9604430f082185e98a93fcad3b44f613   Przewód sterujący ekranowany dwużyłowy 100 m

 

 

300 300 productGfx 4004   Sterowanik HUB - łącznik RS 485 Breeze, Mistral

    Urządzenie podłącza się w miejsce standardowego kontrolera, a następnie łączy się szeregowo kablem 3-żyłowym do

   sterowania centralnego.

 

 

 

 

 

 

 

300 300 productGfx 208a2e481fd6d206f0a020970aaa1b20   Sterownik wentylatorów Blizzard, Pasat do centrali

   Sterownik wentylatorów jest to zintegrowany ze sterowaniem centralnym kontroler prędkości wentylatorów

   wyrzutowych. System dopasowuje prędkość wentylatorów wyrzutowych do zadanej temperatury i wilgotności. W trybie

   ręcznym można ustawić 3 prędkości.