Wodne ściany chłodzące

Wzory do obliczenia powierzchni wodnych ścian chłodzących i wymaganego przepływu powietrza.

Q = W x L x H x i

Q - Przepływ powietrza [m3/h].

W - Szerokość chłodzonego obiektu [m].

L - Długość chłodzonego obiektu [m].

H - Średnia wysokość chłodzonego obiektu [m].

i - ilość wymian powietrza(od 30 do 60) na godzinę chłodzonego obiektu [1/h]


A = Q/C

A - Powierzchnia Wkładów chłodzących.
C - Nominalny przepływ powietrza przez powierzchnię wkładu chłodzącego. Wartość stała, wynosząca .

PRZYKŁAD 1

Kurnik o wymiarach jak na rysunku 1.

Rysunek 1 Przykładowe umieszczenie wentylatorów wyciągowych oraz padów chłodzących wraz z wymiarami kurnika

Najpierw z danych wielkości obliczamy wymagany przepływ powietrza, uwzględniając ilość wymaganych wymian powietrza, gdzie przykładowo dobiera się do około 60 wymian dla drobiu oraz około 30 do 50 wymian dla trzody chlewnej i bydła.

Długość budynku L=100m

Szerokość budynku W=12m

Średnia wysokość H=3,3m

Ilość wymian powietrza i=60/h

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

Następnie obliczony przepływ powietrza podstawiamy do wzoru z którego obliczmy zapotrzebowanie na powierzchnię padów chłodzących:

Nominalny przepływ powietrza przez pad (wartość stała) C= 

Z obliczeń wynika, źe potrzebna jest powierzchnia padów rzędu 26,16m2 - 10%.

PRZYKŁAD 2

Chlewnia o wymiarach jak na rysunku 2

Rysunek 2 Przykładowe umieszczenie wentylatorów wyciągowych oraz padów chłodzących wraz z wymiarami chlewni.

Tak jak w przykładzie 1 zdejmujemy wymiary chlewni i podstawiamy do wzoru (1)

Długość budynku L=150m

Szerokość budynku W=17m

Średnia wysokość H=4m

Przyjmujemy ilość wymian powietrza i=30/h

Zatem wynik będzie wyglądać następująco:

Następnie (tak jak w przykładzie 1) obliczony przepływ powietrza podstawiamy do wzoru (2):

Nominalny przepływ powietrza przez pad (wartość stała) C= 

Z obliczeń wynika, że potrzebna jest powierzchnia padów rzędu 33,69 m2 - 10%.

 

Wodne ściany chłodzące, panele ewaporacyjne.

 

panel 1 znak

Panele ewaporacyjne firmy Ekonair wykorzystują naturalny proces chłodzenia poprzez odparowanie wody. Wymuszony przepływ powietrza przez wkłady celulozowe w wodnych ścianach chłodzących w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje odparowanie wody. Każdy litr odparowanej wody na godzinę daje 628 W mocy chłodniczej. Niskie koszty eksploatacyjne oraz prosta budowa sprawiają, że wodne ściany chłodzące znajdują zastosowanie w przemyśle lekkim i ciężkim, magazynach, budynkach inwentarskich, szklarniach i innych obiektach wielkokubaturowych.

Ściany wodne to kompletny produkt zawierający ramę aluminiową odporną na korozję, system dystrybucji wody oraz wkład celulozowy powlekany żywicą zapewniający stałe właściwości fizyczne zarówno suchego wkładu jak i mokrego.

Panele ewaporacyjne wystarczy podłączyć do odpowiednio dobranej pompy wody ze zbiornikiem. Montaż paneli ewaporacyjnych powinien uwzględniać odpowiedni przepływ powietrza wymuszony przez wentylatory. Panele ewaporacyjne montuje sie np. w ścianach, oknach, nieużywanych bramach, jako freecooling, do dry-coolerĂłw i chillerów.

Zalety wykorzystania wodnych ścian chłodzących:
- tanie i ekologiczne chłodzenie [bez użycia f-gazów]
- szybki i prosty montaż
- łatwe utrzymanie i czyszczenie
- odporne na korozję i uderzenia [rama aluminiowa]
- równomierne namaczane wodą [zapewnia stały efekt chłodzący]
- robione pod zadany wymiar

Dostępna grubość panelu ewaporacyjnego:

- 150 mm,

- 100 mm.

Dostępny typ panelu ewapoaracyjnego:

- 7090,

- 5090.


Wkłady celulozowe w panelach mogą różnić się grubością wkładu oraz kątem położenia kanałółw we wkładach celulozowych. Dzięki temu w zależności od wybranego wkładu można dobrać wentylator i przepływ powietrza w zależności od potrzeb. Większe kąty rozwarcia kanałów wewnątrz wkładu poprawiają sprawność odparowania wody, ale równocześnie zwiększają straty ciśnienia takiego wkładu. Szczegółowe dane odnośnie sprawności odparowania i strat ciśnienia podano na wykresach.

Panele ewaporacyjne robione są na wymiar określony przez klienta. Budowa wodnych ścian chłodzących przedstawiona jest na poniższych zdjęciach. Rama jest wykonana z aluminium, natomiast elementy rozprowadzające wodę i łączące wykonane są z PVC (PCW).

panel ewaporacyjny  sciana chlodzaca

Poniżej przedstawiono sprawność oraz spadki ciśnienia na panelach ewaporacyjnych.

tabele panele ewaporacyjne

Na poniższych zdjęciach prezentujemy wybrane realizacje:

panel 2 znak--- panel 3 znak
Chłodzenie dry-coolera w Łowiczu Chłodzenie ewaporacyjne w Poznaniu