Pośrednie klimatyzatory wyparne

   Klimatyzator pośredni wyparny krzyżowy KPK 10/2000

   Nowoczesny system odparowania pośredniego klimatyzatorów serii KPK oferuje

  wymagającym   klientom najwydajniejsze chłodzenie, w którym nie dochodzi do zmiany     zawartości wody w powietrzu.

  Technologia ta zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

 

 

 

 

 

kpk 12 2000 wycity logo m   Klimatyzator pośredni wyparny krzyżowy KPK 12/2000

  Klimatyzator pośredni wyparny (indirect evaporative cooler) do schładzania powietrza  

  wykorzystuje niewielką ilość energii elektrycznej oraz suche powietrze i wodę.

 

 

 

 

 

 

 

kpk 75 15000 logo m

   Klimatyzator pośredni wyparny krzyżowy KPK 75/15000

  Klimatyzator pośredni wyparny (indirect evaporative cooler) do schładzania powietrza

  wykorzystuje niewielką ilość energii elektrycznej oraz suche powietrze i wodą.